19 November 2013

Blábot

Recently I came across an amazing website that I just have to share with you. It's called Blábot (which can be loosely translated into English as babble) and its mission is quite simple - generating a Czech language equivalent of the infamous Lorem ipsum text. Blábot was created keeping Czech designers in mind. If you're designing a website or a print template without specific content, you know how useful it is to have the Lorem ipsum filler text at hand. But as a Czech designer you may actually be missing the diacritical marks of the Czech language, both visually, as well as for practical reasons.

This is where Blábot comes into the picture. The website will generate a random text, which is comprised of Czech words with all their complexities (including diacritical marks). While Lorem ipsum was created from a jumble of words from Cicero's "De finibus bonorum et malorum" (On the Ends of Goods and Evils), Blábot compiled its original text from Karel Čapek's "Povídky z jedné a druhé kapsy" (Tales from Two Pockets). The website lets you copy the text directly but also allows you to generate a personalized text. You can select the form of Czech language to be used (Čapek's Czech, modern Czech or legal Czech), as well as other parameters such as the number of paragraphs and whether to include numbered lists.

I chose to test Čapek's Czech and below is the result:

Túře mstivě zamkl pohnutím pořád přibližně ne kartářka tmě za se ráz muži! Mou nim eh slovům jízdu alev? Náš trpké té čtou a posílil ó padnout. Zub komtesou jenž 11 zkusit 30 vinna východu výklad. Au uf vše čí mrak dostala ponechán. Ó laciným jen ošetřovatelka kroutě 77 bavil ať o ministerstvo povstala jaterní si bok můj řeč kruh šlo čí nač její světlá. 

Oko vy pravým hůrky i klec ba smrtelné. Šéf stole vůči jezdila. Master pozdrav doslova. Spí rád honí po povede obviněný dojat vy svědkyně čtenářů mé rado. Lovu, ní mařkou, jo vzácnou utřela, jest záhy první začnu pekaři ba dvaceti protestoval – močí žitné! Ční au četli jeho mně stopu řičí. Hry prožít ano jaký, v díků těla mě náš nejisté ó jsi zabil zářila.

If you speak Czech, you may actually find the text somewhat poetic. But even if you don't understand a word of Czech, you may find it amusing to use this strange mix of words instead of the traditional Lorem ipsum.  

0 comments:

Post a Comment

 

Template by BloggerCandy.com